Włodzimierz Pawłowicz Kowtun


- fizyk teoretyk, jest doktorem nauk fizyczno-matematycznych, pracownikiem naukowym w stopniu seniora, autorem 30 prac naukowych dotyczących następujących zagadnień:

1. Fizyka plazmy
2. Separacja izotopów
3. Stan krytyczny materii - jest twórcą tej teorii.

Więcej na temat Cylindrów Faraona jak również prac naukowo-badawczych W. Kowtuna w językach rosyjskim i angielskim, można dowiedzieć się pod internetowym adresem: www.cylinders.sp.ru

Jego dotychczas opublikowane prace to: "Zagadkowy Świat Fizyki" ( podtytuł - "Wielka Tajemnica Hermesa" ), wydawnictwo Delta, Sankt Petersburg 1997, oraz "Cylindry Faraona", Wydawnictwo Ariadna, Bratysławia 1999.

Na Kaukazie spędził 25 lat swojego życia. Tamże ukończył studia o profilu matematyczno-fizycznym, doktoryzował się, a następnie podjął pracę w Instytucie Trwałych Izotopów w Tbilisi. Wkrótce otrzymał awans na kierownika Laboratorium Fizyki Teoretycznej, gdzie pracuje do roku 1989 - to jest do okresu "pierestrojki".

Następnie przenosi się wraz z rodziną do Sankt Petersburga. Otrzymuje tam stanowisko profesora fizyki w Instytucie Marynarki Wojskowej. W tym samym czasie jest lektorem innych Wyższych Uczelni i nauczycielem fizyki w Prywatnym (pierwszym w Rosji) Liceum Ogólnokształcącym w miejscowości Puszkin koło Petersburga.

W 1994 roku żegna się z Instytutem i otwiera firmę Kovtun zajmującą się produkcją Cylindrów Faraona, nad fenomenem, których pracuje już ponad dwadzieścia lat.
Przyjmuje do pracy Swietłanę Gorbunow, która zajmuje się pomocą w sprzedaży Cylindrów i różnymi dodatkowymi drobnymi sprawami. Potem włącza się do współpracy jej maż Sergiej, który jest kierowcą Kowtuna jak również pomocnikiem do spraw organizacyjno-dystrybucyjnych.

Od chwili przyjazdu do Sankt Petersburga Kowtun rozpoczyna współpracę z naukowcami tej klasy co Korotkow, Dulniew, Nikulin, Błank.
Oni to właśnie przeprowadzili w swoich laboratoriach na naukowej aparaturze badania nad fenomenem Cylindrów Faraona.

Zarówno same badania, jak i ich wyniki zostały sfilmowane przez Telekompanię Rosyjską w Sankt Petersburgu, gdzie główną role grają nie tylko Cylindry, ale również ich rekonstruktor Włodzimierz Kowtun. Jest tam również historia odkrycia rękopisu z recepturą wykonania Cylindrów.
Czterogodzinny film został wyemitowany przez rosyjską Telewizję jako serial, w odcinkach. Jego skrót jest nagrany na dwugodzinnej kasecie video, którą będzie można obejrzeć w firmie Esoteric na kursach.

W lutym 1999 roku Kowtun zrywa współpracę z Sergiejem Gorbunowem i jego żoną z powodu szantażu z ich strony i kryminalnych posunięć: żądania, aby przepisać na Swietłanę Gorbonową wszystkich praw autorskich dotyczących Cylindrów, a w wypadku odmowy "konsekwencją" będzie "konfiskata" pozostających w danej chwili w rękach Gorbunowa 50 sztuk Cylindrów i firmowych pieniędzy. Kowtun odmówił rezygnacji z praw autorskich, a Gorbunow ukradł zarówno Cylindry jak i pieniądze.

Kowtun niezwłocznie zmienia hologramy na Cylindrach : Słoneczny miał hologram Bogini Hator. Został on zmieniony na hologram z napisem w języku rosyjskim "cylindry faraona" ze słońcem w środku. Cylinder księżycowy miał w hologramie Żuka Skarabeusza, który został zmieniony na hologram z napisem w języku angielskim "Cylinders of the Pharaohs" z dwoma ma półksiężycami w środku.


Uwaga na podróbki!
Cylindry zakupione w Polsce posiadają nowe hologramy oraz rozprowadzane są wyłącznie przez firmę "Esoteric", jedynego legalnego importera i dystrybutora w Polsce.
Autentyczność każdej pary Cylindrów potwierdza certyfikat.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z firmą "Esoteric".

Do współpracy w firmie przyjmuje teraz żonę Nataszę i syna Aloszę. Nadal osobiście nadzoruje produkcję i współpracuje z lekarką nauk medycznych Tatianą Mieszkową, która stworzyła specjalną technikę stosowania Cylindrów w poszczególnych chorobach, nazywając ją metodą polaryzacji.
Kowtun wciąż pracuje naukowo nad zagadnieniami fizyki, jest konsultantem i wykładowcą fizyki i astronomii w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Puszkin.

Włodzimierz Kowtun jest również pisarzem.
Już w wieku lat siedemnastu gdy zdawał maturę otrzymał złoty medal za wybitne uzdolnienia literackie.
Napisał obszerną książkę pod tytułem "Cylindry Faraona", na wydanie której podpisał umowę z Fundacją "Duchowa Jedność". Nie ujrzała ona jednak w Rosji światła dziennego z powodu zaangażowania jej właścicieli w podróbki Cylindrów.

Scenariusz do filmu "Cylindry Faraona" również pisał W. Kowtun. Wiele pracy studiów poświęcił na napisanie scenariusza do filmu pod tytułem "Wielki Jedwabny Szlak", którego temat oparty na historycznej kanwie dotyczy wysłania misji dyplomatycznej Chin do krajów Zachodu celem pokojowego nawiązania kontaktów handlowo-politycznych.

Oprócz zdolności literackich ma także talent malarski. Jego prace z tej dziedziny mają charakter ekspresyjno-ezoteryczny.
Szereg obrazów zostało sprzedanych do Holandii i Anglii.
Wystawy natomiast miały miejsce w Tbilisi, Sankt Petersburgu, Krakowie i Poznaniu.