Teresa Sękowska-ffoulkes


Teresa Sękowska - ffoulkes, absolwentka Uniwersytetu Poznańskiego, magister psychologii. Specejalizacje : psychologia wychowawcza, psychologia kliniczna. Członek licznych Towarzystw Naukowych w kraju i za granicą. Przez wiele lat pracowała w Oświacie i Służbie Zdrowia.W okresie komuny wyjechała do Anglii. Studiowała w Londynie (w filii Uniwersytetu Cambridge) język angielski. Następnie wyjechała na kontrakt do Afryki. W stolicy Zambii, Lusace pracowała w Departamencie Zawodowo Oświatowym na stanowisku psychologa. Za rok otrzymała awans na dyrektora Departamentu.
Po zakończeniu kontraktu wróciła do Anglii, gdzie zetkęła się z wiedzą parapsychologiczną, którą zaczęła systematycznie pogłębiać. Razem z mężem Maurice'm ffoulkes została przyjęta do Brytyjskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy (British Society of Dowers).
Po powrocie do Polski wstąpiła do Stowarzyszenia Radiestetów w Poznaniu, gdzie po kilku latach została wykładowcą zagadnień dotyczących reinkarnacji.

Pracę publicystyczną rozpoczęła na łamach ezoterycznego czasopisma "Czwarty Wymiar". Zdobytą na temat reinkarnacji wiedzę szerzyła nie tylko na łamach prasy. Występowała z wykładami i seminariami o tym fascynującym zagadnieniu na licznych imprezach ezoterycznych, zjazdach i festiwalach.
Na jej książkę o reinkarnacji (w przygotowaniu) z niecierpliwością czekają słuchacze jej wykładów i czytelnicy artykułów. Jednak praca nad zagadnieniem reinkarnacji została na jakiś czas przerwana z powodu....Cylindrów Faraona, które wprowadziła na rynek polski i europejski.

Ściśle współpracując z profesorem Kowtunem z Sankt Petersburga - rekonstruktorem i badaczem tych niezwykłych energetyzatorów wykłada, pisze i publikuje na temat związany z tym właśnie zagadnieniem. Już pierwsze artykuły na temat Świętych Cylindrów ("Czwarty Wymiar" numery 3 i 6 1997 rok) wywołały tak ogromne zainteresowanie w kraju i za granicą, że na skutek bardzo licznych zamówień trzeba było otworzyć firmę rozpoczynając import i eksport.

Aktualnie publikacje na temat Cylindrów można znaleźć w prasie ezoterycznej, a same energetyzatory zamówić w firmie.