Wyniki badań naukowych nad
CYLINDRAMI FARAONA


Zrekonstruowane Cylindry Faraonów poddano rozlicznym badaniom i eksperymentom na aparaturze naukowej Doświadczenia z Cylindrami przeprowadzono między innymi w:

Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i Optyki w Petersburgu.

Prace nadzorował profesor G.N. Dulniew, dyrektor naukowy w Centrum Technologii Energoinformatycznych.

W czasie badań i doświadczeń aparatura wykazywała zwiększenie strumieni cieplnych emanujących z powierzchni rąk osób badanych, trzymających w dłoniach Cylindry Faraonów. Profesor Dulniew twierdzi, że efekt ten związany jest z pobudzeniem energetycznych pól organizmu ludzkiego współpracującego z Cylindrami Faraonów. Dalej uzasadnia : zgodnie z istniejącą hipotezą - naturalne pole energetyczne, które posiadaj ą wszystkie obiekty ożywionej i martwej natury, wskutek stosunkowo niedużej wielkości nie ujawniają się, ale mogą być znacznie wzmocnione przez ciało mające kształt piramid, stożków i Cylindrów.

Wykazano, że indywidualny, specjalny wypełniacz Cylindrów ( Słoneczny i Księżycowy ) współpracując z organizmem człowieka - stwarzaja pole elektromagnetyczne o dużym natężeniu.

Dlatego Cylindry Faraonów można zaliczyć do rzędu tzw. aktywnych generatorów elektromagnetycznych.

Przeprowadzono też badania na "polu" medycyny.

Doświadczenie przeprowadzono w dwóch ośrodkach.

Pierwszy z nich to :

Instytut Naukowo Badawczy Pogotowia Ratunkowego im. I.I. Dżanelidze w Petersburgu.

Przy użyciu najbardziej nowoczesnej aparatury, która w 1990 r. była przedstawiona do nagrody Nobla - w kwietniu 1993 r. oraz w grudniu 1995r. przeprowadzono badania pod kierownictwem doktora habilitowanego nauk medycznych M.A. Nikulina.

Na podstawie przeprowadzonych badań i sprawdzeń oddziaływania Cylindrów Faraonów na organizm ludzki, przedstawiono następujące wnioski :

- "Przy istnieniu jakichkolwiek patologii w ciele człowieka obserwuje się temperaturową asymetrię chorych obszarów w stosunku do zdrowych. Wzięte w dłonie Cylindry Faraonów niwelują ją, co stanowi ich działanie lecznicze"

- "Cylindry Faraonów mogą być zalecane osobom z chorobami sercowo naczyniowymi, z nadciśnieniem we wczesnym okresie, z zaburzeniami neurotroficznymi, z chorobami dróg wydalających, cierpiącym na bezsenność jak również jako środek antystresowy i profilaktyka arteriosklerozy"

Dane z protokołu badań : "już w pierwszej minucie u badanych trzymających w rękach Cylindry Faraonów, zaczyna się fala pulsująca od lewej strony do prawej. W drugiej minucie rejestruje się odczucie ukrwienia naczyń, nazwane przez badaczy stadium naczyniowym. Zauważa się również rozgrzanie szyjno - piersiowego odcinka kręgosłupa ze zwiększeniem promieniowania podczerwonego. Od trzeciej minuty i czwartej, zwiększa się promieniowanie podczerwone w prawej górnej części ciała łącznie z ręką. W piątej minucie wyrównuje się pole cieplne w kończynach górnych. Obok wyżej wymienionych zmian, u badanych zachodziło ogólne zwiększenie aktywności organizmu, czemu towarzyszyło przyśpieszenie tętna o 8 - 10 uderzeń na minutę. W procesie wzmożonej aktywności organizmu uczestniczy cały wegetatywny system nerwowy, zachodzi energetyczna aktywizacja tkanek, zarówno kończyn górnych jak i całego ciała. Skutkiem tego zmniejsza się ból głowy i wraca do normy ciśnienie krwi."

Testowanie Cylindrów Faraonów metodą dr. hab. nauk medycznych M.A. Nikulina wykazało, że stosowanie ich daje następujące efekty

Cylindrów nie należy stosować w następujących przypadkach:

1. Stan po zawale serca.
2. Stan po wylewie.
3. Przy ostrych chorobach infekcyjnych i wysokiej gorączce.
4. Przy chorobie schizofrenii i epilepsji.
5. W okresie wczesnej i mocno zaawansowanej ciąży.
6. Po bezpośrednim spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków.
7. Przy bypassach i rozrusznikach serca.


Drugim ośrodkiem, który eksperymentował z Cylindrami Faraonów, był Instytut Onkologii w Piasecznym pod Petersburgiem.

Badań podjął się doktor habilitowany nauk medycznych, czołowy specjalista Centralnego Naukowo - Badawczego Instytutu Rentgenologii i Radiologii, Michał A. Błank.

W wyniku przeprowadzonych doświadczeń przedstawia on następującą tezę : "istnieje parametr charakteryzujący pracę komórek - oddechowe fale komórek. Choroba onkologiczna w organizmie dławi te fale, a Cylindry Faraonów na odwrót - polepszają ten parametr. Ale raka nie usunie się takim łagodnym środkiem. Jedno jest pewne : gdzie rak czyni zło - Cylindry usiłują zrobić lepiej".

Doktor Blank zaleca stosowanie Cylindrów Faraonów w chorobie nowotworowej, gdyż wyzwalają one procesy immunilogiczne i pobudzają organizm do samoistnego jej zwalczania.

Ponadto rekomenduje je, jako środek profilaktyczny przy tzw. "syndromie transkonynentalnym". Występuje on u osób, które z różnych powodów, doraźnie lub regularnie przemieszczają się z jednej strefy klimatycznej do innej. Następuje wtedy desynchronizacja psychofizjologicznych funkcji organizmu, wywołująca apatię i otępienie, ból głowy i znużenie.

Cylindry Faraonów badane były też pod względem ich efektywności przez biofizyków, którzy po szeregu doświadczeniach stwierdzili, że : "istnienie różnicy kontaktowej potencjałów pomiędzy Cylindrami ( Księżycowym i Słonecznym ), wprowadza organizm w inny, wyższy stan energetyczny, w którym bardziej aktywnie przebiegają procesy sprzyjające harmonizacji całego organizmu. Efekt ten osiąga się współdziałaniem galwanoterapii, metaloterapii i słabych pól fizycznych wytwarzanych wypełniaczami Cylindrów. Działanie to wpływa leczniczo na organizm poprzez bioaktywne punkty w dłoniach".W lutym 1996 r. profesor Włodzimierz P. Kowtun otrzymał patent na CYLINDRY FARAONÓW, które zostały zakwalifikowane jako "energetyzory organizmu ludzkiego".